sisi2si3
[1] 2 3 4


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER


Svenska Institutet


Tullbergs har genom åren genomfört ett större antal projekt för Svenska Institutet. Vi är sedan 2007 upphandlad kommunikationsbyrå. Några av projekten är:

AFFISCHER STRINDBERG
Två affischer och ett bokomslag till August Strindbergs 150-årsjubileum. Affischerna fanns på svenska, engelska och ryska. De hängde under året uppe på de svenska ambassaderna runt om i världen. Formgivning av Anders Rinman.

PARTNERSHIP FOR CULTURE
Partnerskap för Kultur med:
- Informationsplan
- Projektledning
- Logotyp
- Nyhetsbrev
- Vernissagekort, inbjudningar
- Broschyrer
- Utställningsskärm
- Seminarieinbjudning After The Wall, Moderna Museet
Formgivning: Pernilla Qvist
Text: Cecilia Bengtsson
Projektledning: Torsten Tullberg.

BALTIC POETS
Baltic Poets in London, ett projekt med poesiuppläsningar av poeter från Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Pernilla på Tullbergs gjorde layout av en vacker poesibok, vernissagekort och affischer.

NEW SWEDISH TITLES
Litteraturtidning "New Swedish Titles" som presenterar svenska författtare på utländska mässor 2001, 2002 och 2003. Formgivning av Pernilla Qvist.

STUDY IN SWEDEN
Anders Rinman, AD på Tullbergs, formgav under några år en serie "Study in Sweden" som består av olika rapporter med statistik, information om utbildning och tillgängliga stipendier. Dessutom kompletterande utställningsmaterial.

TRANZIT ZERO
Tullbergs gjorde en broschyr över ett filmprojekt med seminarier och olika aktiviteter med deltagare från Östersjöländerna och USA. Formgivning av Anders Rinman.

Svenska Institutet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se