ud1ud2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER


UD


Tullbergs har under åren 2004 till 2007 varit upphandlad av Regeringskansliet som Kommunikationsbyrå och för grafisk formgivning. Vi har under perioden haft ett antal uppdrag av Utrikesdepartementet, bland annat följande:

BALTISKA LÄNDERNAS ÅR
Inför "Baltiska Ländernas År" 2000 tog Tullbergs fram olika informations- och
utställningsmaterial.

BARENTS EURO ARTIC COUNCIL
För "The Barents Euro-Artic Council" producerade Tullbergs 2003 broschyr och utställningsmaterial.

PARTNERSHIP FOR CULTURE
Partnerskap för kultur arrangerades av UD och Kulturdepartementet, i samarbete med Svenska Institutet. Syftet med projektet var att skapa mötesplatser inom kulturområdet för att trygga fred och säkerhet i länderna kring Östersjön samt Ukraina och Vitryssland.

Under 1999 arrangerades sju huvudprojekt. Exempel på projekt: "Efter Muren", utställning, symposium, filmvisningar med mera på Moderna Museet i Stockholm med konstnärer från det postkommunistiska Europa. "Meetingpoint Eystrasalt", en teater- och konstträff med gästande teaterföreställningar, filmprojekt, seminarier med mera på Teater Replica. "Konstant 2000", utställning och seminarium i S:t Petersburg arrangerat av Färgfabriken. Vitryskt författarmöte i Kulturhuset där vitryska och svenska författare framträdde tillsammans. "Out/in the Cold", workshop arrangerad av Konsthögskolan Valand i Göteborg och Institute of Contemporary Art i Moskva.

Projektet innebar även tekniskt stöd till Vitryssland, stipendier för konstnärligt och kulturellt arbete, samt utveckling av ett särsklit IT-nätverk för projektet.

TULLBERGS UPPDRAG
Tullbergs uppdrag bestod av:
- Framtagandet av projektets verksamhets- och informationsplan
- Projektledning
- Logotyp
- Nyhetsbrev
- Vernissagekort
- Broschyrer
- Utställningsskärm
- Seminarieinbjudning After The Wall, Moderna Museet
Formgivning: Pernilla Qvist
Text: Cecilia Bengtsson
Projektledning: Torsten Tullberg.

Regeringskansliet

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se