vovv1vovv2vovv3
[1] 2


FÖRETAG
ORGANISATIONER
MYNDIGHETER
KULTURINSTITUTIONER
STÖRRE KULTURPROJEKT
UNGDOMS- OCH EUPROJEKT
JUBILÉER


1 2

Volvo - kulturevents


Tullbergs har gjort några uppdrag för Volvo.

UTSTÄLLNINGSKONCEPT EXPO 97
Volvo var aktiva för att få till stånd en näringslivspaviljong och Tullbergs fick i uppdrag att utforma ett pedagogiskt koncept.

TIDSUTSTÄLLNING I VOLVO SHOWROOM
Tullbergs fick uppdraget att arrangera en tidsutställning i Volvo Showroom under millennieskiftet: Stockholm 2000.

EVENTS
Tullbergs har genomfört olika events till utställningen Barn och bil.

Volvo Showroom Stockholm

 

TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ AB Krukmakargatan 22 118 51 Stockholm tel 070 928 22 19 torsten.tullberg@tullbergs.se